Saarlaste tuhlikoored ei pruugi varsti enam mandrile kõdunema sõita

Kartulid.

FOTO: unsplash.com

Saaremaa vallavalitsus tahab lõpetada köögi- ja sööklajäätmete veo mandrile ja hakata raisku läinud toitu käitlema kohapeal.

Bert Holm

FOTO: Saaremaa vald

Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles, et Saaremaa vallas tekib aastas toidujäätmeid suurusjärgus 1000 tonni, mille vedu mandrile pole tegelikult mõistlik. 

"Totter on jäätmeid Eesti teise otsa vedada, mida pikem vedu, seda mõttetum," tõdes Holm. 

Korraldatud jäätmeveoga kogutavate toidujäätmete kohapeal käitlemiseks tuleb soetada tehnika ja rajada nõuetele vastav plats koos sademevee kogumissüsteemiga, kuhu jookseks jäätmetest väljaimbuv solk. Jäätmete käitlemiseks vajaliku investeeringu jaoks saab toetust küsida KIK-ilt. 

Ühe võimaliku käitlemiskohana kaalub vald Kullimäe reoveepuhastusjaama. Praegu toodab jaam  reoveepuhasti jääkmudast soojust ja elektrit. Tulevikus saaks jääkmudale lisada ka toidujäätmed. 

AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige Ain Saaremäel ütles, et ettevõte ei ole tegelikult toidujäätmete käitlemisest reoveepuhasti juures huvitatud.

Aastaid tagasi seda tehti ja saadi negatiivne kogemus, sest toidujäätmete sees oli palju prahti, eelkõige kilepakendit. Saaremäeli hinnangul oleks toidujäätmete käitlemiseks parem koht Kudjape jäätmejaam.

Holmi sõnul kulub toidujäätmete Saaremaal käitlemise plaani elluviimiseks kaks-kolm aastat. Toidujäätmete kohapeal käitlemine muudaks biolagunevate jäätmete kogumise inimeste jaoks tõsiseltvõetavamaks.

"Inimene teab, et tema kartulikoor ei sõida enam Tallinna ja selle peale ei kulutata kütust, et see mandrile vedada," sõnas Bert Holm.

Tagasi üles
Back