VASTULAUSE ⟩ Keskkonnaamet ei takista Abaja sadama ehitust ja arendamist
“Keskkonnaamet materdab uute sadamate plaani”

Abaja sadamapaik FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

​Kinnitame, et keskkonnaametil ei ole plaanis takistada artiklis nimetatud olemasoleva Abaja sadama ehitust ja arendamist. Vilsandi rahvuspargi valitsejana oleme andnud nõusoleku olemasoleva Abaja sadama rajamiseks ja kasutamiseks vastavalt väljastatud lubadele.

Kinnitame, et keskkonnaametil ei ole plaanis takistada artiklis nimetatud olemasoleva Abaja sadama ehitust ja arendamist. Vilsandi rahvuspargi valitsejana oleme andnud nõusoleku olemasoleva Abaja sadama rajamiseks ja kasutamiseks vastavalt väljastatud lubadele.

Artikli ilmumise eel ei küsitud keskkonnaametilt kahjuks kommentaari, milles oleksime saanud selgitada, et Saaremaa vald küsis keskkonnaametilt üldplaneeringu eskiisile seisukohta, mille üheks osaks on ka uute sadamate kavandamine. Keskkonnaamet edastas vallale vastava seisukoha. Muu hulgas oli üldplaneeringu eskiisi joonisele märgitud olemasolev Abaja sadam ning sellest lõunasse planeeritav sadam.

Keskkonnaamet andiski seisukoha joonisel märgitud planeeritava (kuid mitte veel rajatava) sadama kohta, mitte olemasoleva Abaja sadama kohta. Vastasime, et uue sadama rajamine märgitud asukohta ei ole võimalik, kuna see kahjustab Vilsandi rahvuspargi kaitse-eesmärke. Olemasolevat Abaja sadamat keskkonnaameti seisukoht ei puudutanud.

Tagasi üles
Back