N, 9.02.2023

MINISTEERIUM ⟩ Saaremaa kogukond saab suunata regiooni meretuulesektori arengut

BNS
Saaremaa kogukond saab suunata regiooni meretuulesektori arengut
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 2
Avamere tuulepark FOTO: Adobe Stock
Avamere tuulepark FOTO: Adobe Stock Foto: Adobe Stock

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) näeb Saaremaal ning sealsel kogukonnal väga suurt võimalust suunata kogu meretuulesektori arengut, mitte ainult Eestis aga regioonis laiemalt.

Üheks võimaluseks on seejuures Saaremaale hooldussadama ja kompetentsikeskuse loomine.

Selleks, et saaks ühiselt teha strateegilisi ning kaalutletuid otsuseid ning planeerida riiklike tegevusi, sealhulgas investeeringuid või ootuseid õppekavade täiendamiseks, kutsub majandus- ja taristuminister Taavi Aas Saaremaa vallavalitsust ning kõiki teisi huvitatud osapooli üles edastama ministeeriumile enda nägemus ning ajaplaan, kuidas ning millistel tingimustel vastav visioon realiseeruks.

MKM kinnitab omalt poolt, et on igati valmis protsessi kaasuma ning aitama seeläbi kaasa parimate lahenduste leidmisele nii kohalikule kogukonna kui kogu Eestile vaatest.

Ühtlasi toetab ministeerium igati Saaremaa läänerannikut hõlmava elektrivõrgu liitumispunktide ja 330-kilovoldise ülekandevõrgu rajamist.

"See loob võimaluse Saaremaa varustuskindluse parendamiseks, ettevõtluse laiendamiseks ning ka merealaplaneeringus väljatoodud alade kasutusele võtmist," rõhutas minister Aas.

Samas rõhutab ta, et 330-kilovoldise õhuliini toomine Saaremaale vajab suurt kohaliku kogukonna toetust.

"Seega selle liini planeerimisel ja ehitamisel loodame Saare valla igakülgsele kaasumisele ning vajadusel ka eestvedamisele, et saavutada vajaminevad kohaliku tasandi kokkulepped mõjutatud osapooltega," märkis Aas.

Põhivõrgu arenduskohustus lasub põhivõrgu ettevõttel Elering AS-il ning täiendavate ühenduste loomise algatamise kohustus lasub neil.

Selleks et sektori areng oleks planeeritud ja ühiselt arusaadav, kaasates nii meretuuleparkide arendajaid, asjassepuutuvaid ettevõtteid ja asutusi ning ka kogukondi, plaanib ministeerium koostada ülevaatliku meretuuleenergia arendamise teekaardi.

MKM on hetkel koostamas täpsemat tegevuskava ja sealhulgas kaasamisplaani. mida jagatakse esimesel võimalusel.

Saare maakonna omavalitsused, ettevõtted ja asjassepuutuvad Eesti erialaliitud esitasid jaanuaris MKM-ile pöördumise, milles leiavad, et parimad eeldused Eesti avameretööstuse arenguks on Saaremaal.

Märksõnad
Tagasi üles