MUHU UUDISSED ⟩ Rinki rüistmise jutud

Irena Tarvis
Copy
Irena Tarvis.
Irena Tarvis. Foto: Erakogu

Ikka terit neh. Muhu suar võib mõne jäuks küll pissike olla, aga sie ep tähenda pooleskid seda, et igaüks istub oma kodu ahuodsel vagusi. Muhulased oo kanged rinki rüistma.

Nüid oo sie liikumise vuasta kua ja oo nõuksi, kis oo varasematest innustust suan ja katsun Muhule köies rinki piale suaja. Neh, lähed aga piale kuipides. Laulusalmi viiti poole päävaga just eb jõva, aga alla nädali kohe kindlaste. Ja liigutse kaudu merd kua. Siisammas Muhu jaares ja kaugel ilmas kua.

Ennevanasti muhulased, kut nad pirekse inge tahtsid tõmmata, võtsid ikka puadi ja läksid, kis Virtsu, kis Kõrkvere alla, kis Maasi, kis Saarnakki või tükkis Iiumoale. Mõni mies tõi omale sõukse puadiga vilkumise käikus naisegid mõjalt kojo. Mõni es tulngid änam tagasi ja jähi teenepoole vett koduväiks. Kõike oo juhtun. Ja liiguti ülemual kua maitsi. Kangemad mehed köisid jala Riia vahetkid. Ammuks siis teises suare otsas tüdrikute juures. Sie olli ju paljast kiviga vissata ots.

Ja liikuvad muhulased nüidkid. Pühabe oo tulemas juba seitsmes jalgrattamatk. Soonda Nuudi Imre ja Inna oo iestvädajateks. Kokku suamine oo kellu kahestteistmest Muhu Maja juures ja kis teesest küljest tulavad siis 12.15 Raagi männa all. Kellu kahest pakutse Pädastes lõunat kua matkalistele. Ja sie lõuna tuleb ikka riede lõunaks äe kinnita ja maksa. Pädaste mõisa kontunumbri levab valla kodulehe pialt, sellesamma sündmuse pildi juurest kenaste üles.

Neh ja omasid ajusid tasub kua nüid viel nobesti liiguta ja miele tuleta, et mesmuodi oo muhulased liikumise ja liigutamise kohta üteln. Nie ütlemised tuleks siis ükstaskõik mil moel kole kiiresti Hellamoa roamatukoguse toimeta, sest selle nädali kestab viel liikumise vuasta sõnakorje. Kokkuvõttid tihasse pärast pühabest matka, kui Pädastes põlast võetse.

Ja mudud kui kellelgid tuleb nõuksi sõnu iljemgid miele, siis olge lahked! Anu võtab vastu puhas! Äkist suab meite murdekiele sõnaroamatkid viel täiendusi juure. Sie oleks kohe ete uhke.

Ja ajusid liiguta suab juba enne pühabed kua. Laupa õhta oo spordiallis ajujooga. Kellu seitsmest. Jaan Allik tuleb oma mälumängudega uiesti Muhuse jälle ja nüid siis spordialli. Ja vat just nii õige nime oo välja mõtlen. Ajujooga. Kaup oo sõuke kut ikka ennemaltkid. Kolm eurut oo nägu ja niipalju oo uiemad, et kottu tuleks pätid seltsi võtta.

Vat sõuksed lood ja laulud! Olge siis munuksed!

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles