MUHU UUDISSED ⟩ Vastlapäe "Vastlarulliga" ja tuhkapäe kärpidega

Irena Tarvis
Copy
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: secure.pmo.ee

Ikka terit neh. Muhulased oskavad elada ja omade rahadega majanda, sie oo üks mis kindel. Mäletagid änam, mis aegus lubati kangest Eesti viia Euroopas viie kõege jõukama riigi ulka.

Muhulased põle küll kunagid tahtn ega luban ega ossan arvatagiid, et naad vabariikis sõnna kõege jõukamate satsi piasvad. Aga miskitsugune tabel või valem või arvutus igatahes oo meite valla nüid sõnna viin. Neh, et nõukses olukordas, kus arvatse, et meitel raha undrehti käe oo ja muist vägisi äe võetse, tuleb ikka jälle mitu piad kokku panna ja mõtelda, et mesmuodi edasi majanda. Neh, sõuksi asju ja muid kua, arutatse masu terve tänase pääva Hellamoa külakeskuses Muhu valla arengukava seminari pial. Mitu piad ikka mõtlevad mitut mõtet ja kui nie kõik kokku panna, küll siis suab ühe vägeva pildi kokku kua.

Pühabe tulle jälle matkapäe. Mis aegus mesmuodi ja kuskohta minnasse, juu sie viel kuuleb-näeb, sest neh, põle ju mõtet suusatamist välja kuuluta, kui äkist seks aaks lage mua oo. Tasub ikka vahest uurida valla kodulehe pialt. Sõnna ikka kõik jutt kokku juoseb.

Aga tuleva nädali oo vastlapäe. Teisibe poole viiest oo spordialli taga jälle "Vastlarull". Juu siis mineva voastane sõuke ettevõtmine tääve ette läks, et tasub korrata. Oma kelgu võiks kottu ise seltsi võtta ja tassi kua, mise sihest juua suab. Ja mudud kuivad riided, et kui neh ühed äe leotatud oo, siis suab uied üle abude vissata. Ja kui rullimiseks lähäb, siis nie riided leotatud suavad, sie oo änam kut kindel. Korraldajaks oo masu kõik Muhu valla allasutused.

Kessiku oo tuhkapäe ja sedakorda sie uiema aa moed, sõbrapäe, kua. Seks puhuks võib ju oma kõege paramale sõbrale kärpsid ikka uksetaha viia. Neh, et ikka muistne komme kua inges seesaks nende uiema aa aside kõrvas. Põle sie nii tundmata komme üht. Lapsed oskavad päris uhkeid kärpsid tiha. Taris lihtsalt laska nendel korra piad tüöle panna. Kärpsid ikka tohib tiha vähämaste. Tüöd sellepääva tiha ep tohi. Muedu va laisknaene vahib aknast sissa ja tuob kotiga tüöd juure. Ja neh, külase kua ep sünni minna. Suab tuhka änna alla või püksi siare otsast sisse.

Sõbrapääva tähistamine Muhus oo iseenesest päävajägu iljem. Siis neljabe, kellu viiest Hellamoal, külakeskuses mudud. Oo suurem ettevõtmine. Ja osavõtmise iest küsitse raha viistesn eurut. Ja mudud tuleks ennassid enne kirja kua panna. Ikka Kätlile kirjuta kultuur@muhu.ee.

Vat sõuksed luod! Olge siis, neh, munuksed!

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles