MUHU UUDISSED Änam põle üöl ja pääval vahet

Irena Tarvis
Copy
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: secure.pmo.ee

Ikka terit neh. Emadepäe oo seljataga ja puol maid kua juba. Kis oma tuhlist just toomga õitsemise aegas maha tahab suaja, siis piab nobe olema. Iseasi neh, et mis tolku sest oo. Ilmad kippuvad kiisikast kua vahest tegema.

Annaks arm siis ikka riede õhta ilma. Siis avatse Väina silla pial maitsete vuasta. Kellu neljast oo sial pissike piknik. Muhu puol otsas oo rennid akkamas ja istmed kua. Korraldajad ütlevad, et taldrikumi nad jägavad kua, aga tassid tuleks kottu ise likki võtta. Ja ikka õiged tassid, mitte nie va ühekorsed topsikud ja lopsikud. Nie oo kohe lagun ja siis kõik kohjad jälle paska ja laga täis.

Ja laata pietse laupa Muhus kua nii ehk nii ja muuseumiüöd tähistatse kua. Laat oo mudud Liiva turu pial. Kellu ühessast akatse pihta. Sedakorda kuulukse olavad ühna mitmid põnevaid tegemisi. Kümnest suab Muhu taidlejaid nähe. Maap tiagid mõuksi. Kellu ühestteistmest suab Niinesalu Reinu käe all õpetust, mesmuodi tiha linnupuurisid. Jõvab viel kojo õue üles panna kua. Aga nie võib Piiri metsa kua viia, sest kahestteistmest minnasse sõnna luodusradade piale kõmpima.

Muuseumiüöl oo sedakorda nimeks "Öös on vabadust!". Ja seda pietse Muhus kahtes kohtas. Liiva pastoroatis oo kogunemine kellu kuiest. Vastu võetse kõik aiged istmed ja tohtrid, kis neid praavita oskavad, oo kua olemas. Poole seitsmest riagib Nuka Jaan, Raagi männa alt, Muhu linnussest. Ja kui easte kenaste küsida, siis kindlasti Soaremoa linnustest kua. Ja kahessast kümneni suab kinu. Neh, näidatse vilma moalinnadest ja Muhu pärimuskultuurist ja muid kultuuriluolisi vilma kua. Puhvet oo kua. Nõnna et raha tasub likki võta ja roamatupoed oo kua lahti.

Muhu muuseumis akatse oma üöga pihta kellu viiest. Aga enne viel, kut üö akkab, oo nendel päe. Ja päevaaegas, kellu neljast, avatse sial Muhu toolinäitus. Ja kellu viiest akkab siis üö. Ja siis juba avatse Tooma rehealuses järgmine näitus "Muhu teeb kenaks". Palmi Ivo olle kokkupanija.

Poole kuiest reagib Andres Parve Koguva Vabaduskirjast ja oo Eda ettekanne Mihkel Muulist, kis olli Vabadusristi kavaler. Ja Mihkel Maripuu pildistatud piltidest oo kua viel näitus. Aga õige vabadus jõvab Tooma õue piale kellu seitsmest. Siis akkab vabastava tansi tüötuba pihta. Juhendaja oo Krista Luts Laimjalast. Pooltesn tundi kestab. Ja mool oo juba tiada, et nõuksi "tansiõhtaid" ta korraldab Laimjalas ühna tiheli. Ja kui oo ennassid juba vabaks tansitud, siis mine tia kus ominguks otsaga ollasse.

Vat sõuksed lood. Olge siis ikka munuksed!

Tagasi üles