MUHU UUDISSED Laupa ollid masu kõik väos

Irena Tarvis
Copy
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: secure.pmo.ee

Ikka terit neh. Mineva nädali olli ehmatust kut palju. Liiva linnas es sua änam pooleskid aru, mispidi ja kuskohtas tuleks autuga sõita. Kukuti suurt silda parandama.

Bussipiatused koliti kua teise kohja piale korraks ja püöru pialt es piasngid änam autuga ää kierma, sõnna kus sa minna tahtsid. Aga nüid oo linnavahe paegatud ja kena sile sild sõita.

Laupa said Muhus kaks istmenäitust paika. Koguvas, muuseumi kunstitallis, oo sured vägevad muistsed kentimise istmed. Kus ikka ennevanasti oo inimestel aega oln nõuksi asju tiha! Ja põle ju, ete õigeid riistugi oln. Puhas käsitsi ooletamine ja narpimine.

Neh, ja Liiva pastoroatis oo teene. Sial põle nie nii kendid mitte, muist oo ühna lagun. Aga neid kierdusid ja mustrime, kus neid annab ikka imetleda! Ja istmel oo ju oma lugu. Neh, nüidsel aal sa lähäd puodi või tellid tükkis internetist omale terve tuatääve istmid. Aga nendel põle muud lugu kut, et vabrikus löövetati kokku ja suadeti puodi ja tuodi kojo. Aga kui sa ikka uurid, et kust perest ja kelle tehtud ja mis aegus tehtud ja. Neh ja kust paergune omanik oo omale monin ja et ep vissataks lihtsalt äe mitte. Vat sõuke oo ühe istme veartus!

Muuseumiüö kulges mõlemas kohtas kenaste ja laadakaupmehed jähid korraldamisega kohe nii rahule, et isegid palgeroamatu sihes kiideti asjalisi. Neh muuseumiüö sattus sedakorda kena õhta piale. Just nelipühi laupaks. Kena akatus suile. Kis vahtis kinu, kis tantsis. Just nõnna, kut kiegid paramaks pidas.

Meite pissiksed laulutuiud ollid laupa Kuresares kangest tublid oln ja ühna mitu auinda kojo toon. Nõnna, et laupa jägus muhulasi Kurersare linna kua viel. Olli ikka üks tihe päe.

Ja juu siis nüid tuleb pissitassa ietsi minna. Uied asjad-kombed tulavad piale jälle.

Muhu valla uus arengukava oo nüid kokku pantud ja rahvale tutvumiseks väljas. Internettis oo valla kodulehe pial. Ja papri pialt suab kua nähe. Roamatukogudes oo ja vallamajas kua. Ja selle kuu lõpuni oodetse ettepanekumi, mis muuta oleks taris. Nie tuleks siis kenaste kantseleile esita. Kas papri pial või lekripostiga, sellel põle vahet. Kuiendal juunil siis oo juba kõik ettepanekud kenasti rois ja akatse asja kuolimaja saalis läbi arutama.

Vat sõuksed luod. Olge siis ikka munkused.

Märksõnad

Tagasi üles