MUHU UUDISSED Ikka terit, neh!

Irena Tarvis
Copy
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: Erakogu

Piastis ikka lõpuks sao-otsa koa korraks lahti. Tulli küll kange kõue ilmaga, aga ega sõukse palava järgi põleks änam muudmoodi suangid. Aga kui mineva laupa olli lasteaa lastel Orisares laulu- ja tansipidu, siis vähemasti põle nie vihma kätte jäen.

Ei puru vägev pidu olli! Muhu lapsed ollid Ida-Soaremaa lastega seltsis. Aga juu nendele ikka vähäks jähi, sest ühest pidust. Tunaeele ansid viel Liiva turuväljaku pial terve tunniaa pitkuse kontserdi. Tullid rongis kuipides lasteaa juurest, läbi terve Liiva linna ja pärast marssisid jala tagasi koa mudud.

Neh, muid uudissime oo koa. Nüid oo nie vanad istmed sial pastoroatis kõik kenasti okurootis ja kis tahab nähe, siis tasub katsu, ons uks lukist lahti. Siis põle muud kut marsi aga sisse. Võib mudud Kadrile või Eva-Lisale elista või kirjuta, suab kohe pitka selgituse kua seltsi, kui toolioasta kommitee noorikud ise oma tegemistest aru andvad.

Kuolilastel oo ikka põrm aega kuolis köia viel. Nüid põle änam nii undrehti pala kua ja suavad äkist tubase õppemisega õigeks. Mineva nädali olli küll nõuke tundmus, et konturitüöd tuleb akata üöse tegema. Keskel pääva lava jaares istumine olli ikka ühna vaevaline. Mis sa siis viel lastest riagid.

Laupa oo jälle Muhu matkapäe. Sedakorda ikka ühna isekieru. Kellu kahestteistmest suab Kuivastust uisuga sõitma minna. Neh, ettevõtmine oo ikka raha iest. Küsitse kakskümmend viis eurut inimese kohta. Ennassid tuleks kirja kua anda, sest uisu piale ju undrehti rahvast ep pane. Viimaks lähäb muedu terve täävega põhja. Ja kellu neljast Tamse Aasa Mart reagib oma ümbermuailma reisust Hellamoa külakeskuses. Sõnna mahub rahvast ikka mitmel korral rohkem kut uisu piale. Mõlemate aside kohta suab täpsemaste uurida, kui kirjuta kultuur@muhu.ee.

Suuremat sorti sündmused leidvad Muhus aset siiskid alles tuleva nädali lõppus. Siis oo sedaviisi, et riede ja laupa oo Muhu külade spordipäävad. Ja laupa õhta kellu seitsmest oo Liiva turu katussealuses Kõue Indreku autorikontsert. Neh, kis Indrekut pireksegid tiab, siis taa oo vahest sur massuurikas oma lauludega ikka koa. Aga teesekorra jälle tieb nii munukse asja valmis, et paljast kuula, vesi silmas. Piletid maksvad kümme eurut tükk ja oo juba müükis. Kätli kääst suab uurida.

Ja pühabe õhta oo Liiva suures kirkus kontsert. Muhu kuor ja Orisare muusikakuoli laululapsed laulvad. Kellu seitsmest oo algus. Nõnna et tasub akata juba pissitassa mõtlema ja kui kodu oo miskid kiiret kamandamist, siis oo nüid nädali lõppus viimne aeg nende jäuks. Sest tuleva nädali lõppus põle aega ja siis juba oo masu juanibe käe.

Ei neh, olge siis ikka munuksed!

Tagasi üles