MUHU UUDISSED: Kukkuvad ratastega rüistma

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Uijee kus ikka sedakorda tuleb kange nädalilõpp! Neh, juba mineva nädali ma tegi pissitassa juttu, et riedest kuni pühabeni kupatatse Muhu soart kaudu jalgratastega rinki. Ja neid jalgratuid tulla siia masu rohkem kut kirjade järgi muhulasi oo. Neh, sie roheliste rattaretk tuleb nüid uurima, et mesmuodi sie Muhumoa koa elab. 

Ja nende rattasõitjatel oleks muhulastele poaer pissikest palvet koa. Omad poereisud tasuks enne ää köia. Neh, kui ikka üks karikond võeruid sisse vaob ja pitka saba võtab, siis toodutavad pärast kõik. Koerad tasuks koa tuas kindi oida. Neh, mõuke koer sie ikka jõvab masu kahe tuhande jalgratta kohe räkuta. Pärast põle jaal üksi ää. Võtab vaese luoma võhmale ja siis mine teist Kuresare tohterdama. Autusõiduga oo nõuke kaup, et võiks arvesta, et sie pire pitkemalt kestab. Neh, sial rataste vahel lengerda oo kole tüiti. Kis oo viisin midad talve valmis tiha, siis nie jalgratturid oidvad omal taskupõhjas ikka eurusid koa, et muhulaste kenad näputüöd omale soeta. Mõtle kui kena, kui soab näituseks otse perenaese kääst taa oma kodu väravamulkus omale tubakikoti üö piale osta. Ja lehvita ja laksuta võib nende ratasõitjatele koa just iga 

mietri pial. Ja kenad puhast muhumaist kaovett larpivad nad koa omale mõnusaste sisse.

Ja omadel muhulastel oo koa köimist terve laupase pääva ja pool üöd koa viel otsa. Omingu kellu ühessast akkab Liival laat pihta. Sii suure silla jaares latsi pial änamaste. Ja õhta oo jälle muuseumiüö. Sedakorda arvatse, et üös oo mustrime. Ja neid mustrime soab nähe Koguvas mudud ja Liiva pasturaadi juures koa. Pasturaatis kuuleb kellu kuiest loengud ühest isevärki mustrite moailmast – pasturaatide sisekujundusest. Ja iseäranis mudud sellest, mõuke piaks ja võiks Liiva pasturaadi sisekujundus ühel kenal pääval välja nähe. Riakima tuleb Kaisa Lensin. 

Ja kellu seitsmest soab seda Liiva pasturaadi sisekujundust iseoma käega natusse juba tiha. Vanas kooli küökis jähid kahhelplaadid seena piale alles ja nende piale tuleks nüid kenasid mustrime juonista. Ja kis ep taha oma kunstiteost pasturaadi seena piale jätta, siis soab ju näiteks tuhlitükkidega papri piale koa mustrime tiha. Ja oo muidkid mustrime, midast sial nähe ja tiha soab selle õhta, sest suuri mustritegijuid oo selle õhta luban sõnna tulla just igast Muhu soare otsast.

Ja Muhu muuseumist oo muuseumiüö kohta tiada niipalju, et kellu viiest avatse sial uusi näitusi, kuiest riagib Eda Muhu mustritest ja poole seitsme paiku tantsivad muhulaste Tokkroes ja rahvatantsuselts Pääsuke Talinast ja näitavad oma mustrime. Seitsmest soab näitusi voadata.

Neh, olge siis ikka munuksed!

Tagasi üles