R, 2.06.2023

MUHU UUDISSED: Koduste juttudega uiest järje piale

Facebook Twitter
Comments
XXVII laulupeo ja XX tantsupeo “Minu arm” tuli Muhu- ja Saaremaal.
XXVII laulupeo ja XX tantsupeo “Minu arm” tuli Muhu- ja Saaremaal. Foto: Irina Mägi/Saarte Hääl

Ikka terit neh! Suur pidu Talina linnas oo siis seks korraks jälle läbi. Sina kallis aeg, kuss olli ikka rahvast. Uijee! Sial es ole ju änam nõukest ruumi, et rinki püörda ja kuulda olli, et igavene suur karikond inimesi jähi viel norgus nägudega väravate taha kua. Aga kõik muhulased jõudsid kenaste kojo – elus ja terved! Ja nii erku täis, et viie vuasta pärast ikka tuleb aga jälle minna.

Aga neh, Muhu suare pial lähäb kua suine rall ietsi. Ja katsub siis nüid nende koduste juttudega jälle uiest järje piale suaja. Koguva kunstitallis avati mineva kessiku näitusmüik "Muhune". Juba kahessas nõuke kunstinäitus sial. Minge aga uudistama ja mudud ostke mõni kunstiteos omale kojo kua.

Liiva kirkus suab kenad muusikad kuulata. Suiti ikka kohe masu mitu korda nädalis. Selle nädali oo tõeste nõuke asi. Üks kontsert oo täna õhta kellu ühessast. Veski Villu oo ühe kampa kokku aan ja mängvad sial oma saksuhvonisid. Piletiraha otse ep küsita, oo vaba annetus. Ikka oma südametunnistuse järgi tuleb anda.

Ja pühabe õhta kellu kümnest oo jälle kontsert. Siis Risto Joost laalab ja Saale Fischer ja Villu Vihermäe mängvad suri piente nimedega pillisid kua. Sial oo piletid kua päris, kümme ja viistesn eurut.

Tulevast neljabest kuni järgmise esmasbeni oo Liiva pasturaatis lubirohvimise kuolitus jälle. Ikka selle rojekti "Lammutame, hoiame või loome" rahade iest, midast LEADER jägab kangest. Kis tahtvad minna, siis tuleks oma jäuks paslik päe välja valitseda ja Antsu-Matsi Innale tiada anda. Sest kohtadega põle priisata mitte, ikka jaopärast ja arupärast suab. Nõnna, et elistage Innale, 5190 9290, ja andke aegsaste tiada. Pihta akatse iga päe kellu kümnest ja koolipäe kestab kolmeni. Kahestteistmest kuni poole üheni pakutse suppi. Tarkust jägab Kalle Kase ja selle vuasta sihes änam sõukest õppemise võemalust Muhu suare pial ep tule, kus nii targa asjakaika kääst suab õpetust ja tarkust. Ja neh, üksiti suab pasturaadi sisetüöd kua jälle jooni pialt järje piale. Oma jälg suab jälle sõnna seena sisse jäetud ja sialt seda änam nii kergest kätte ep sua.

Ja neh, tuleva nädali lõppus oo Koguvas viel üks uhke päe – eput päe. Et misasi sõuke oo? Juu ma sest tuleva nädali pitkemalt tiada anna, aga uhke päe oo.

Olge siis munuksed!

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles