MUHU UUDISSED: Katsuks ikka arupärast!

Irena Tarvis.

FOTO: Erakogu

Ukkas oo sie ilmasiadus, ma ütle! Kas änam ep sua ühtegid asja arupärast tiha ja toemeta? Kui elu põle ühtes servas, siis olga teises. Miks ep võiks nõukset langsad olemist olla?

Ühest küljest kirutse seda irmpsad pakendamist ja puhtuse oidmist ja neid eurunõudeid ja kiidetse, kus ikka enavanasti ollid inimesed terved! Teesest küljest soiutse nende surte kliimaaktivistide kohe, kis nüid valju jaalt tõstvad, et nende oomne päe oo juba masu nahka kiertud. Ma mõtle ete mõlemate kohja pialt, et võtku tüki muad langsamini. Tohmiks põle taris minna.

Neh, aga et mis meitel sii kahe väena vahel sünnib, et oleks kua ikka arupärast. Et mitte sedaviisi põleks, et sui oo paljast üks larp teese otsas ja sügisest oo vaikus. Kis tahab, sie levab omale tegemist küll ja viel.

Riede õhta näidatse Hellamoal kinu. Kellu seitsmest ikka jälle. Ja piletid oo kolme- ja neljaeurused. Ja teisibe, kahekümne ühessandal, selle keskomingupidamise aegas, siis näidatse seda vilmi korra viel. Kellu kümnest siis, neh.

Aga tunaoome oo Koostas mälumäng. Kua jälle kellu seitsmest. Ja Liinu juures tuleks ennassid ikka jälle kirja kua anda. Kis oo köin, nie tiadvad juba ise, seda korda ja kaupa.

Olge siis munuksed!

Tagasi üles