Lahkuge Facebookist, kui soovite olla õnnelik!

FOTO: Internet

Loobumine Facebookist muudab inimesed vähem depressiivseks ja enam produktiivseks ning ka rahaga olevat neil mõnevõrra paremad lood. Sellest pajatab värske uuring, milles osalesid tuhanded noored inimesed, kes kasutavad aktiivselt sotsiaalvõrgustikke.

Briti tabloidi The Daily Mail andmetel oli kõnealuse uurimistöö juht Ecuadoris asuva Las Américase ülikooli majandusteadlane Roberto Mosquera, läbi viidi see aga Ameerika Ühendriikides Texase A&M ülikoolis.

N-ö katsealustena osales uurimistöös vabatahtlikult 1765 tudengit. Teadlased jagasid tudengid kahte rühma. Ühe rühma liikmed tegid Facebooki kasutamises nädalase pausi, teise rühma kuuluvad tudengid jätkasid aga sotsiaalvõrgustiku aktiivset kasutamist.

Selgus, et tudengid, kes Facebooki nädal aega ei kasutanud, olid palju produktiivsemad, nad tundsid end vähem rusutuna, harrastasid palju tervislikumat eluviisi, sooritasid vähem impulssoste ning isegi sõid veidi vähem, on artiklis öeldud.

Kõigest sellest saab teha järelduse, et Facebookil on meie elu olulistele aspektidele väga suur mõju, mida me ise endile ei teadvusta ning mis pole otseselt seotud meie teadlikult kujundatud hoiakute ja suhtumisega sotsiaalvõrgustike kasutamisse.

Lisaks esitasid teadlased uurimistöös osalenud tudengitele küsimuse, kui palju sooviksid nad saada kompensatsiooni selle eest, kui loobuvad nädalaks Facebooki kasutamisest. Selgus, et keskmiselt maksis nädal Facebookis 67 dollarit (u 60 eurot), mis on märkimisväärne osa tavalise tudengi nädalaeelarvest Ameerika Ühendriikides, kirjutab Briti väljaanne.

Pärast nädalast Facebooki-pausi kerkis aga sotsiaalvõrgustikust loobumise hind keskmiselt 20 protsenti. Teadlaste väitel olevat säärane muutus väga tüüpiline inimestele, kel on tekkinud patoloogiline sõltuvus sotsiaalvõrgustikust.

Veel avastasid teadlased, et tudengid, kes tegid Facebooki kasutamises lühikese vaheaja, tarbisid vähem uudiseid. Iseenesest pole siin ju midagi uut. Üllatav oli aga, et inimesed ei kasutanud sotsiaalvõrgustiku asemel mõnd muud uudistekanalit (näiteks trüki- või telemeediat).

Paus Facebooki kasutamises vähendas küll uudiste tarbimise mahtu, kuid samas muutis inimesed uudiste suhtes kriitilisemaks. See omakorda tähendab aga, et nad on vähem haavatavad, mis puudutab nn võlts- ehk libauudiseid, mis on viimastel aastatel meedias (eriti sotsiaalvõrgustikes) laialdaselt levima hakanud.

Täismahus on kõnealune uurimus avaldatud teadusajakirjas Experimental Economics, kirjutab The Daily Mail.

Tagasi üles