MUHU UUDISSED: Oogid jõulud ümber suan

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Terit. Sie tuline tiidus, mis ilmarahval mineva nädali pial olli, oo ähk ikka nüidseks üle läin. Ulgussed oo sialt ülemualt ennassid koa kojo aan ja igatsugused luadad ja labarakad oo seks korraks äe pietud.

Katsuks nüid kodu kenasti vagusi olla ja iseomadega silmast silma juttu aada. Riagiks, kuidas kellelgid lähäb ja mis kiegid tieb ja aaks kasvõi niisamma poslori. 

Mool köis kua jõuluvana. Tõi kuin leva koorukseid ja värska vett ja tikusid ja tormilattorni kua viel. Puru tarblised asjad puhas. Vuata kut võtvad jälle vuolud äe! Nõnna kut sii mineva nädali mõndas kohtas juhtus. Mool oo vett ja mool oo natusse näksimist ja mool oo pire suoja ja valgust kua. Mis sa ing viel tahad? Kui pere kua kõik kodu oo, siis oo juu asi kohe kole kena.

Ilja aa iest ma juhtusi kuskilt lugema, et rahvas ep kippude änam väga enne jõulusid lainu võtma mitte. Äkist oo lihtsalt inimesed nii targaks suan, et jõulud põle ju iseenesest nõuke aeg, kus kohe kindlaste piab suri irmkallid kingipakkisid üheteesele tegema. Ja neh, nõuksi mõttetuid pissiksi vidinaid, misega põle ültsegid mitte midagid tiha, nõuksi põle ete üldse taris. Ennemini võiks ju sõukse raha õigetõeste ää kinkida, sõnna, kus seda tuliselt taris oo. Mool olli kohe kangest ea miel televiisuri sihest vuadata, et sellele Kaunissaarte perele kua raha korjatse. Sured munuksed inimesed ja paljast üks pauk teese otsas.

Ja Liiva kuolimajas, laste jõululuada aegas, müisid kahe pere massakad ravimtaimesid ja annetasid pärast omad suadud rahad loomde piastmiseks!

Aga meite vallavalitsus ja volikogu! Neh, muhulased oo ikka ju isekieru oln ja juba kahed jõulud tagasi tulli nõuke mõte, et ega vallamaja tüötajad ja allasutuste juhid ja volikogu liikmed ep piaks küll sedaviisi tohmima ja üheteesele nõuksi kingipakkisid tegema, mise sisu kohe ää süiasse, minema vissatse või pannasse järgmisi jõulusid uotama. Et annetaks param kuskile. Kahe vuasta iest sai näituseks sedaviisi Muhu perearstikeskusele unnika raha kokku, et nie suaksid omale sure kange verevõtmise aparaadi soeta. Ja selle jõulu Muhu asjakarbid pannid igaüks oma pisku ja ansid selle Suaremua vähiühingule. Nõnna et vuadake ja aidake ennemini neid, kellede jõulud põle just nii vägevad kut mõnel teesel.

Kenasid pühade jätku ja olge munuksed!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles