MUHU UUDISSED: Ühel õndsal pääval tulavad kõik ulgussed kojo Muhusse tagasi!

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

“Innäe, ulgussed tulavad!” üidis mo nänn, Kõue Liina, kui mõni ülemoalasest tuttav või iseoma väravamulkus lehvitas. Neh, neid ulgusseid oo tekkin küll ühel kül teesel moel. Oo oln kua nõuksed aad, et sie suareletakas oo muhulaste jäuks lihtsalt pissikseks jäen.

Muhulasi olli juba niipalju ilma suan, et muist pidid vägisi mõjale kolima. Neid oo läin kõege änam ikkagid just siiasamma likki-piiri ehk siis jäen kenaste Muhu territoriaalvete piiride sisse. Kena posu oo teisi Virtsus ja mõjal sialkantis. Ikka änamaste siipuol Lihulat. Sest Lihulast edasi olli eluilmal muhulaste tiada muailma lõpp. Ja mudud oo muhulasi kohe ännatumalt palju Pöide ja Tornimäe kantis. Sial masu ep tiagid varsi, et kis oo muhulane ja kis oo ikka päris suardlane. Neh ja Orisare ja Maasi kantis oo asi ühna sõuke samma. Neh ja igas moailma sadamas pidada masu kua vähemasti üks muhulane olema.

Nüid oo Muhu muuseum võtn nõuks, et uuriks korra üle, ons muhulased oma väljarändamisega nende kohtade pial kua elu väga muutn. Ja üldsegid oo muhulaste jäuks eluaa oln vägägid oluline seitsmenda põlveni välja tiada, kis oo oln nende esiisad. Sõuke asi, et miks inimene oo just sõuke muailma luodud, kut ta oo, sie oo juba iidamast-aadamast suadik paika pantud so omade juurikatega. Vähemaste muhulased oo küll nõukest usku. Nõnna et omad juurikad tasuks ikka igalühel nüid üle uurida. Mine sa tia, kui palju sa ikkagid vere puolest võid viimaks muhulane olla, ehkkid siiamuani põle ossan viel arvatagid.

Et nõukste kangete rojektide ja uurimistega pissitassa akatust tiha, siis oo Muhu muuseum välja kuulutan, et küinlakuu esimesel pääval kellu kahestteistmest akkab Koguva Väljal, muuseumi konturis tiaduspäe “Muhu diasporaa”. Kis tahab nüid tiada suaja, mis nõuke tulisema kieruline sõna piaks tähändama, siis kõege kergem oo nüidsel aal mudud arvuti sihest uurida. Aga neh, eks ta umbest nõuke asi oo, et ühte rahvust inimesed, sedakorda siis muhulased, oo ilmas-muas laiali, aga sie põle mitte puoleskiid kahandan nende muhulaseks olemist mitte. Ulkugu kustahes ja kui kaua tahes. Ja ühel õndsal pääval tulavad kõik ulgussed kojo Muhuse tagasi. Olga või saa vuasta pärast ja olga seks tulijaks siis juba masu neljas põli.

Aga esimesel veebruaril oodetse Muhu muuseumis just kõiki, olga nie muhulased siis kodu või mõjal, olga nad tuodud või luodud või tükkis iseakan. Sest neh, kui akata oma juurikaid uurima, siis võib välja tulla, et nõuke muhulane, kis põlegid siin sündin ja kasun, oo vere puolest vuata et viel rohkem muhulane kut mõni nõuke, kis oma põlise verega paljast kiidab ja kendib.

Olge siis munuksed!

Tagasi üles
Back