MUHU UUDISSED ⟩ Muhus akkas tutivuasta

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Neh, mineva nädali sai sii õegatud, et Muhus lähäb lahti kipe tutitegu. Mõni mudud ep oska änam midad arvata, et nie muhulased, nie oogid ju isekieru. 

Tia mis nendel nüid viel pähä kargas. Iseenesest põle sie tutitegu küll mitte märki kua imelik asi. Selle vuasta viinakuu esimese pääva suab Muhu vald kolmkümmend vuastad vanaks ja Reine, kis oo Orisarest kaubeldud meite valla pidule kujundajaks, oo välja mõteln, et kõege uhkem oleks pidu aegas kõik ruumid ja inimesed kua tuttidega ää kaunista. Sest kui Muhus oo ühte asja ülearu, siis oo nie lõngajäänussed. Nõnna et kenasid värvilisi tuttisid suab tiha just igaüks.

Kohe just tänasest päävast võib kenaste pihta akata ja mineva pühabe olli juba Külasema Külakuolis esimene tutitegu tundkid ää. Tuttisid suab ju igaspuol tiha. Praamisabas näituseks või tohtri ukse taga või metsas sigu passides või poslori aades või isegid kuolis tüöõpetuse tundis. Põle oluline oled sa nuor või vana, emane või isane, suimuhulane või paiguldane, luodud muhulane või tuodud muhulane või tükkis iseakan. Tuttisid võib just igaüks tiha. Ja Veispukkis oo isegid Muhu tutitegul oma leht olemas ja sial oo kua õpetused kenaste olemas, et mesmuodi suab tuttisid tiha. Ja neid õpetusi oo kohe ühna mitu tükki. Sialt ma sai isegid nii targaks, et tuttisid suab kohe mitmekaupa tiha.

Muhulane põle ju arjun mitte, et ta istub niisammati, käed vagusi. Nie piavad taal ju ühtejuoni köima kut veskitiivad. Nüid siis põle muret, et vastu kevadet põle änam väga nobesti taris otsevarrast aada, et mis sa ing oskad piale akata. Ikka tuttisid suab nüid tiha. Kis kõege rohkemb tuttisid suab tehtud, oo võedumies. Ja kui äkist nii paljuks lähäb, et kojo änam ep mahu mitte, siis suab omad tutid viia Piiri taaskasutusse Nõmmesaadu Mare kätte täose. Ja Mare kääst suab lõnga kua juure, kui äkist kodu puudus kätte tuleb.

Ja siis pidu aegas suab nähe oma tehtud tuttisid ja teeste omasid kua. Ja seks aaks oo tutitegu juba kõikidel nii easte käppas, et piduse tulles suab ennasid kua kodu enne tuttidega ää kaunista.

Mõni oo uurin kua, et mis nendest tuttidest siis pärast pidu suab. Reinel oo selle kohta kua ühna mitu kenad mõtet. Aga enne oo taris ikka selgust suaja, et kuipalju neid tuttisid kokku suab.

Laseb siis näppudel nobesti köia ja kenad tutivuasta jätku, kulla munuksed!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles