Laps oo ikka änam kut loast!

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Esmasbe olli lastekaitsepäe. Laste elu oo viimsel aal ikka kole imelikuks tehtud. Neh, kui kodu oo kuol ja ema oo õpetaja, siis ep tia Viiu ega lapsed, mõukest mõju nõuke elukorraldus pitkema aa joosul kua lastele aavalda võib… Täna oleks justkut kõik okurootis, aga mine sa kolme vuasta pärast tia.

Muhulastel oo nõuke ütlemine: "Laps oo ikka änam kut loast." Kui juba lapsele oo sedaviisi üteldud, siis oo tetta kiidetud. Laps tahab kiitust kangest. Iga laps. 

Ma olli kua sii änam kaks ja puol kuud kodu õpetajaks. Moo massakad olli ühna munukesed õppijad. Suure tüdriku ette süda es valutangid, aga poiss, va kiisikas, ma kartsi kangest, et sellega suab irmpsad vett ja vilet. Aga ei es olngid sii ullu midad. Mool olli ühna mõne päävaga selge, et selle mädivati suab kole kenaste õppema, tuleb teist paljast kiita. Iga pissiksemagid asja iest, misega taa akkama sai. Kui oskas üksi ja ilma takka sundimata õppema akata, sai kiita. Kui änam es viisi, sest es ossan, aga ikkagid mõtles enesse kangeks ja tegi edasi, sai jälle kiita. Kui es ossan ja tulli küsima, sai aga kiita, et uurima tulli. Kui pildi sedaviisi ää värvis, et es lähä üle serva mitte, siis sai aga jälle kiita! Kui tegi lõpuks rohkem asju ää, kut kuolis käsk olli, siis sai kohe iseäranis palju kiita!

Ja põle ma ainumas oln, õpetajad kiitsid kua. Ja näädsa, vahest põlegid muud taris kut suurt kiidulaulu ja suab asjad joone pialt järje piale. Ja kui mõni asi es tulegid kohe nii easte välja kut taris, siis põle maa mitte kohe taplema kukkun. Ikka jälle kiitsi, et sa oled kole tubli, aga tiadsa, vuatame, äkist sa suad vielgid tublim olla. Ja siis me seltsis katsusime ja oi seda rõemu, kui siis asjad kenaste korda said!

Neh, ja kui laste kaitsmisest viel riaki, siis siis teene koht oo mudud, et vuata, vanam inimene, mis sa suust välja aad. Põle pooleskid üks õige tegu, kut kaks vanad inimest lapse kuuldes mõnda teesepere last või kuoliõpetajad seljatakka sarjavad. Laps jätab asjad natusse teistmuodi miele kut vana inimene ja nõnna võib taa mõte mõnest lapsest või kuoliõpetajast vägagid vale tulla. Taa jäebkid mõtlema, et sie oo üks sant või jõlven inimene, sest moo ema kunagid nõnna nuabrinaesele ju ometiks ütles. Ojaks omad "tarkused" ikka oma tiada. Nie võevad teesekorra puruvaled jutud olla, mis laps kuuln oo.

Nõnna et lapsed põle sandid, kui vanamad inimesed laskvad nendel munuksed olla. Ma arva, et niipalju lapsi ma ole nüid küll juba üles kasvatan, et selle kohja pialt maksab moo juttu paess kuulata!

Olge terved ja olge munuksed ja kiitke oma lapsi!

Tagasi üles