MUHU UUDISSED ⟩ Kõik oo jälle endistviisi

Irena Tarvis.

FOTO: Erakogu

Nüid oo sest va koroonast sii suarte pial jupi aega rahu oln. Ja vahest ikka jälle tuleb mõte, et misse nüid siis teismuodi oo kut enne seda surt kanged karantiini. Neh, põrm aega justkut inimesed köisid puodis ja pool palet olli maskite taga kindi, aga nüid oo nie kua äe kadun ja näedsa, ullu põle midad. Ehkkid, neh, ühe uhke pildi ma nägi mineva nädali Liiva puodis küll.

Vuata, nie ülemualased oo teesekorra kut vassikad kevade, kut nad karjaaruse oo piasn. Ep oska ristikohtlasel moel puodis jaluta, kippuvad irmsast perutama. Neh, ja siis üks va massakas kargas kohe sirgest kogemata kombel ühele Muhu taedale selga. Sina kallis aeg, kus vanal mehel läksid silmad suureks! Tia kas kartis, et suab nüid võera kääst koroona või et kukub ülekaela ja ristseliti põrandale. Ühna taurima võttis teese küll.

Ma ole linna kohtas kua puodis köin – Talinas ja Tartus ja Kuresares ja, aga sõukest asja põle mo silmad kuskil mõjal näin, et keegid täiskasun inimene kaudu puodi rinki jooseb kut riigimetsa orav. Tia misepärast sie Liiva poed sedaviisi mõnele mõidub? Karata suab ju karjaarus kadagate vahel kua. 

Neh, juuli keskpaiku oo karjamua kümnevõistluskid jälle. Aga mine sa tia, äkist piab puodis köima ennassid vormi aamas? Ja neh, ju leedutulest üle kargamiseks piab kua jalad sojaks suama.

Suurt leedutuld Hellamual sievuasta neh, põle, aga omas külas ikka tihasse. Nõnna lisemale sadakond nägu ja pissike pidu! Neh, annaks ikka ilma kua siis. Sest saoga kuskile ula alla ennassid kokku aada põle küll õige tegu mitte.

Et elu jälle endistviisi edasi köib, seda oo suures Liiva linnas igaspuol nähe. Turulats ja notialune oo ühtevalu kaupmehi uduumbe täis. Ja ostjatest ep paista kua puudust olavad.

Aga inimesed oo ennassid oolega arin küll. Neh selle interneti kohja pialt. Ja Muhu muuseumil oo kua nüid muist näitused tükkis virtuaalsed. Kaks tükki oo puru uied. Üks oo selle vilmi “Kirjad Sõgedate külast” tegemisest ja teene oo käsitüöseltsiga kampas tehtud Muhu pätitegust. Neh, ma ole ikka arvan, et kui sa nüidsel aal tahad, et nuor inimene oma ajaluo ja juurikate vastu akkaks uvi tundma, siis taa piab esimese valuga internettis nende otsa kukkuma! Muidu ep tule sest välja midad!

Vat sõuksed luod ja laulud!

Olge munuksed!

Tagasi üles