MUHU UUDISSED ⟩ Ikka viel sest juubelist

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Neh, täna vist põle taris küll kellelgid arvata, et misest ma juttu tie. Sie oo änam kut selge, et ikka sest valla juubelipidust. 

Vägev olli! Igatahes! Esteks sai küll arvatud, et tia nüid seda tutiasjandust küll, et põle enne nõukest pidu oln, kus oo niipalju vilseid tutte ja et mesmuodi sie ikka kõik oo ja välja paistab. Aga kui juba pidu käe, siis olli selge, et neh Reine oo ikka vägagid märki taban. 

Ma katsusi ikka kokku kua rehkenda, et mitu tutti olli. Reine arvas juba kevade, et tulle mustmiljun. Ja mool läks neljasaa pialt lugu korra segamini, aga lõpuks tulli ikkagid välja, et olligid täpselt mustmiljun. Ole sa, Reine, tuhandest tänatud, selle Muhu tutiettevõtluse iestvädamise iest. Tänu soole olli meitel muailma kõege uhkem tutipidu!  Ja muidu olli kua uhke pidu. Ammuks olli väljas kotipime, aga rahvas paljast lustis. Tia mis nie autujuhid kua asjast arvasid, kis laevade pialt tullid ja irmpsa kupatamisega Liivavahelt läbi sõitsid? Nie es suan midad aru. Kõik kohjad oo tutte ja tulesid täis ja rahvas paljast tantsib ja laulab. Aga silla ruavi es põrutan ükskid. Ja olgu tänatud, pimedas es jäen kiegid kaelapidi kuskile alla kua mitte.

Uijee ja nie uhked lidinad ja lädinad sial süömarendide pial ollid ja neh, sie õhtane tortide paraad, mis notialla marssis! Ja joomaluasid ollid puhas kua valla juubeli pildiga! 

Neh, ja siis sie uhke ruamat, midast Linnusse Vanaelu Signe rahvale tudvustas. Sina kallis aeg, kus taal oo kua ikka uhke muhulase jutt! Ja ruamat mudud niisamma uhke. Ja isegid kui vilu akkas, es ole lugu, sest just sialsammas pidu aegas sai omale sojad riided kua selga osta. Ikka jälle juubeli pildid pial.

Ja mis moole viel kangest mieldisid, ollid meite valla lipud, misega rahvas lehvita sai. Ju nüid ikka igas Muhu suare peres üks pissike valla lipp kua oo. Seda suab nüid igade pühade aegas kodu lehvita. Just nõnnasammati kut seda sinimustvalget Eestimua lippugid. Või pane autu külge, kui jälle ülemuale asja kolistama minna oo. Et siis oo kõikidel kohe nähe, kellega tegemist oo. Et põle niisamma untsantsakad mitte. Oo tükkis muhulased.

Neh, et mis sa oskad sõuksele täisjõus ja ea järje pial vallale soovida siis kua. Ikka teist niipalju viel! Ei, seda oo kua ikka puru vähä! Ikka saani välja ühe sojaga!

Olge munuksed!

Tagasi üles
Back