MUHU UUDISSED ⟩ Iseomast paramad abimiest põle

Irena Tarvis. FOTO: Erakogu

Ikka terit neh. Nõnna kut karta olli, nie pitkad pühad seda vad tõbi-aigust ikka siia pirekse sisse lassid kua. Neh, ega sii ep oskakid muud kut palveta ja paluda, et änam rohkem laiemale ep lähäks. Ise tuleb mudud oolikas olla, kässi pesta ja nartsuga puodis käia, sest igaskordas ep tia änam mitte kindel olla, et ikka paljast terved inimesed rinki rutjavad. 

Ehkkid neh, mis oo selle tõbe juures üks paramaid asjasid üldse (sant oo ütelda, aga sellel oo ikka mõned kenad küljed kua), siis sie, et änam ep arvata, et üks tõbine inimeseluom piab kohe ilmtingimata tüöl köima. Tükkis vägagid viltu vahitse nõukste kohe. Neh, ise oo taris oma iest seesta. 

Riigikogu piale ep sua luota mitte. Nie oo tükkis ette võtn ühe käputääve inimesi ja nüid aelevad paljast nende oeteid kaudu. Neh ja siis ollid vist kellelgid kuskil tagumised väravad laiemini lahti kut iesmised või mis nendel sial täpsest olligid, kisse tiab, aga rahade lugemisega läks kuskiltmoalt asi ukka. Ja sellepiale arvas piaminister, et tema änam kauemini ep viisi jämpsida kua. Nõuke asi kut üks ülemuailmne patsill, mis ullusti pahandust vihub tiha, sie oo nõukste murete kõrvas kut kaaka sitt Balti meres. Neh, ja juu nendel sial vist ikka pühadest alles sakid sihes kua. Muedu naad ikka nii tohmiks põleks läin kut nüid!

Mudud kole uhke oo nähe, et sial palgeroamatu sihes juba akkavad mõned pissitassa oma pilta ehtima nõukse roamiga, kus oo kirjas, et naad oo selle kooviti vastu ää vaktsineeritud. Ikkagid raskel aal tükk tuge juures. Et tohtritelgid nie süstid tehtud suavad! Neh, ma jälle ole mõtlen, et mis nie poemüijad paramas olukordas oo? Nõnnasammati oo pidan iga päe lettis vahtima ja sa´p sua ju inimest poeuksest välja vissata, kui taal maski põle või kui ta sool leti jaares läkastama kukub.

Et miel ja mõte väga apuks ep lähäks, siis vahtige vahest aknast välja! Kena valge tali oo tuln! 

Mõtelge vahest mõne kena asja piale ja miel lähäb tüki paramaks kohe. 

Üks mõtlemise koht oo sii näituseks. Muhu valdas oodetse jälle nende nimesid, et kis võiks suaja nie igavuastased reemiad. Selle kultuuri ja ariduse ja sportimise reemiad neh. Ja siis, et mõuke tegu olli Muhu valla kõege kangem tegu mineva vuasta.  Selle kuu lõpuni oodetse ettepanekumi vallamajase ja kord oo valla kodulehe pial kenaste olemas kua. Nõnna et vissake nie tõbemõtted nüid korraks piast ää ja katsuge natusse tükkis reemiate piale mõtelda. 

Reemiad jägatse välja jälle vabariigi vuastapääval. Sedekorda oo selle tähistamine masu pirekse teist laani, kut ta oo nüid juba iidamast aadamast oln. Kipub asja ühna põnevaks aama!

Olge siis ikka terved ja munuksed!

Tagasi üles
Back