Kas pandeemia on läbi? "Seda ei ole võimalik täna väita," vastab sotsiaalministeerium

Saarte Hääl
Copy
Suur osa riike pole valmis uue epideemia või pandeemia puhanguks.
Suur osa riike pole valmis uue epideemia või pandeemia puhanguks. Foto: Shutterstock

Sotsiaalministeerium avaldas oma dokumendiregistris kirjavahetuse vandeadvokaat Robert Sarvega, kes uuris muu hulgas, kas on võimalik väita, et pandeemia on läbi. "Seda ei ole võimalik täna väita," vastas terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp.

Kui paljudele isikutele on väljastatud koroonaviiruse läbipõdemise tõend (kokku)?

Seisuga 22.12.2021 oli COVID-19 haiguse EL läbipõdemise tõend kokku väljastatud 115 601 inimesele.

Kui paljudel isikutel on kehtiv koroonaviiruse läbipõdemise tõend?

Seisuga 22.12.2021 oli kehtiv COVID-19 haiguse EL läbipõdemise tõend 70 829 inimesel.

Robert Sarv
Robert Sarv Foto: Konstantin Sednev

Kui paljud isikud on pärast koroonaviiruse läbipõdemist ennast vaktsineerida lasknud?

Seisuga 22.12.2021 oli inimesi, kes enne COVID-19 vastu vaktsineerimist olid saanud positiivse testi, 81 310.

Kui paljud eelmisel aastal surnud isikutest olid saanud vähemalt ühe COVID-19 vastase vaktsiini? Kui paljud eelmisel aastal surnud isikutest olid saanud vähemalt kaks COVID-19 vastast vaktsiini?

Rahvastikuregistri andmetel oli eelmisel aastal surnud 909 inimest, kelle vaktsineerimiskuur on olnud pooleli (vaktsiini nimi): Comirnaty 675 inimest, Spikevax 79 inimest, Vaxzevria 155 inimest.

Rahvastikuregistri andmetel oli eelmisel aastal surnud 5279 inimest, kelle vaktsineerimiskuur on olnud lõpetatud. Jaotus vaktsiiniti (vaktsiini nimi): Comirnaty 4066 inimest; COVID-19 Vaccine Janssen 446 inimest, Spikevax 382 inimest, Vaxzevria 385 inimest.

Kui võtta arvesse üksnes manustatud dooside arvu, siis suri 2021. aastal 6323 inimest, kes olid saanud vähemalt ühe COVID-19 vaktsiinidoosi.

2021. aastal suri 5335 inimest, kelle esmane Vaktsineerimiskuur oli lõpetatud (sh Jansseni ühedoosilise COVID-19 vaktsiiniga ja COVID-19 haiguse läbipõdemise järgselt saadud ühe doosiga).

Antud andmed ei too välja inimeste surma põhjuseid, vaid selle, et nad olid end COVID19 haiguse vastu vaktsineerinud. Surma põhjuse andmed on surma põhjuste registris.

Millisel leheküljel on võimalik reaalajas tutvuda teabega, kui paljudel isikutel on kehtiv vaktsineerimise – ja/või läbipõdemise tõend?

Reaalajas sellist teavet ei kuvata.

Mis on teie hinnangul praeguse liigsuremuse põhjuseks?

2021. aasta surmade arv on eelnevate aastatega võrreldes kasvanud. Liigsuremuse üheks oluliseks põhjuseks on COVID-19 diagnoosiga inimeste surmade arvu tõus. Eelmise aasta (2021) 10 kuuga oli Eestis registreeritud 1296 COVID-19-st põhjustatud surma. Aastal 2020 registreeriti 203 COVID-19-st põhjustatud surma.

Tartu Ülikooli teadusprojektis "COVID-19 haigusjuhtumite analüüs ja riskirühmade väljaselgitamine Eestis" on uuritud COVID-19 nakatunute suremust nakatumisele järgneva aasta jooksul. On leitud, et nakatunute seas oli aastane üldsuremus (kõik põhjused kokku) enam kui 3 korda kõrgem võrreldes kontrollgrupiga, kuid kontrollgrupi seas ei olnud suremus erinev rahvastiku suremusest pandeemia-eelsel aastal (2019).

Selle uuringu tulemused on esitatud avaldamiseks teadusartiklis.

On ka teada, et 2021. aastal tabas Eestit kuumalaine. Kuumalainete mõju liigsuremusele on varasemalt Euroopas ka kinnitust leidnud, näiteks 2003. aasta kuumalaine põhjustas 70 000 tõestatud lisasurma.

Kas on võimalik täielikult välistada variant, et liigsuremus võib olla seotud vaktsineerimisest tingitud kõrvalmõjudega?

Tervise Arengu Instituudi andmetel on surma põhjuste registris 2021. aastal registreeritud üks COVID-19 vaktsiini soovimatust mõjust põhjustatud surmajuht (seisuga 03.01.2022). Tartu Ülikooli teadusprojekti "COVID-19 haigusjuhtumite analüüs ja riskirühmade väljaselgitamine Eestis" täitjate sõnul ei ole alust arvata, et nende seas, kes ei nakatunud koroonaviirusega, aga kellest enam kui pooled olid vaktsineeritud, oleks esinenud liigsuremust.

Kui paljusid isikuid on veel vaja vaktsineerida enne, kui ühiskond on saavutanud piisava vaktsineerituse taseme ning vaktsineerimiskampaania võib ära lõpetada?

Pandeemia ajal on vaktsineerimise kampaaniad inimeste teadlikkuse tõstmiseks väga olulised. COVID-19 vastase vaktsineerimise rakenduskava3 kohaselt oleme seadnud üldiseks eesmärgiks 12+ elanikkonnas lõpetatud vaktsineerimistega hõlmatuseks 80%. Eesti andmete analüüs kinnitab, et vaktsineerimine vähendab haigestunute hospitaliseerimise tõenäosust nakatunute seas kõikides vanuserühmades.

Tänaseks teame, et elanikkonna kaitseks Omikron tüve vastu ja immuunkaitse pikendamiseks on vajalik ka tõhustusdooside manustamine täiskasvanud elanikkonnale.

Kuidas on laboril võimalik eristada omikroni tüve delta tüvest või muudest COVID-19 tüvedest? 

Eestis on võimalik eristada Omikroni tüve teistest SARS-CoV-2 tüvedest. Omikronile iseloomuliku S-geeni dropout-i olemasolu hinnatakse laboris PCR testiga. Proovidele, milles esineb S-geeni dropout, tehakse vajadusel täiendav genotüpeerimise analüüs.

Omikroni tüve tuvastamise võimekus on Eestil alates 3. detsembrist 2021.

Miks loeb Terviseamet nakatumiste statistikas mittevaktsineerituteks isikud, kes on saanud ühe süsti või kes on saanud teise süsti, mille tegemisest pole kahte nädalat möödunud?

Terviseamet käsitleb vaktsineeritutena esmase vaktsineerimiskuuri lõpetanuid, kellel on täis saanud maksimaalse kaitse saavutamise aeg. Ülejäänuid käsitletakse vaktsineerimata inimestena seetõttu, et neil ei ole veel võimalikku maksimaalset kaitset, mida COVID-19 vaktsiinide esmane vaktsineerimiskuur võimaldab, saavutatud.

Avaldatud lühendatult. 

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles