K, 31.05.2023

Valitsus kinnitas uued karantiinireeglid ning üldised reisipiirangud

BNS
Facebook Twitter
Comments
TLNPM: KARANTIIN :TALLINN,EESTI, 22FEB07.
Karantiin vahipataljonis
rp/FOTO RAIGO PAJULA/POSTIMEES
TLNPM: KARANTIIN :TALLINN,EESTI, 22FEB07. Karantiin vahipataljonis rp/FOTO RAIGO PAJULA/POSTIMEES Foto: Raigo Pajula

Valitsus kinnitas neljapäeval otsuse, et alates esmaspäevast, 7. veebruarist loobutakse lähikontaktsete laste ja noorte karantiininõudest juhul, kui laps on terve ja ilma COVIDi sümptomiteta.

Alates 14. veebruarist ei kehti siseriiklikult lastele ja noortele enam COVIDi-tõendi nõue. Lisaks muutuvad tervishoiuteenuse osutajate karantiini nõuded möödapääsmatute tööülesannete täitmisel. Uuendati ka riigipiiri ületamise reegleid vastavalt Euroopa Liidu soovitustele.

Esmaspäevast, 7. veebruarist ei pea vaktsineerimata lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma juhul, kui neil puuduvad haigustunnused.

Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lasteaialastele ja õppijatele, kelle lähikontakt leidis aset lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis või noorsootööasutuses.

Koroonaviiruse leviku monitoorimiseks jätkub kiirtestimine üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes kaks korda nädalas.

Positiivse testitulemuse või haigustunnuste puhul tuleb jääda koju. Lähikontaktsetel õpetajatel on soovitatav testida end iga päev. Vajaminevad testid tagab haridusasutustele haridus- ja teadusministeerium.

Haridusasutuste avatuna hoidmine on eriti oluline laste ja noorte vaimse ja sotsiaalse heaolu tagamiseks. Piirangute leevendamisega koolides peavad kaasnema tavapärased ettevaatusabinõud nagu distantsi hoidmine, maskide kandmine, hügieenireeglite järgimine ja siseõhu kvaliteedi tagamine.

Suurem osa Eesti õpetajaskonnast on vaktsineeritud ja ligi 50 protsenti õpetajatest saanud ka lisakaitse tänu tõhustusdoosile. Oluline on jätkata aktiivselt haridusasutuste töötajatele vaktsineerimisvõimaluste pakkumist nii esmaste kui tõhustusdooside tegemiseks.

Alates 14. veebruarist ei kehti siseriiklikult COVIDi-tõendi nõue enam kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) või 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivatele noortele.

Koolides toimuva testimise tõttu on põhjendatud ka 19-aastaste noorte eristamine selle põhjal, kas nad on õpilased või mitte. Kuna haridusasutustes toimub organiseeritud ning riiklikult tagatud testimine, on õpilaste nakkusohutus paremini kontrollitud.

Koroonaviirusega nakatunud tervishoiuteenuse osutajad saavad võimaluse asuda täitma edasilükkamatuid tööülesandeid enne karantiiniperioodi lõppu, kui sümptomid on taandud ja täidetakse kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid.

Muude tegevuste osas jäävad aga karantiininõuded kehtima. Muudatus tuleneb nakatumise suurest tõusust ning haiglate, kiirabide, perearstide või muude tervishoiuteenuse osutajate töö võib sattuda ohtu mitte ainult suurest hulgast patsientidest vaid personali puuduse tõttu.

7. veebruarist kehtima hakkavate uute reisireeglite aluseks on Euroopa Nakkushaiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (ECDC) uuendatud riskihinnang, kus riikide määratlusel võetakse aluseks haigusjuhtude kohandatud määr, mis võtab arvesse nii haigusjuhte, kuid ka vaktsineerituse taset ja testide hulka.

Täiendavad nõuded reisimisel kehtivad edaspidi vaid väga kõrge nakatumisega riikidest saabujaile.

Uue korralduse järgi ei ole alla 12-aastastele piiri ületamisel endiselt ühtegi piirangut. Samuti ei pea Eesti piiri ületamise järel isolatsiooni jääma ükski vaktsineerimis- või läbipõdemistõendiga inimene, olenemata tema saabumisriigist.

12-18-aastastele kohaldatakse edaspidi samu reegleid, kui üle 18-aastastele. Vaktsineerimis- või läbipõdemistõendita üle 12-aastased inimesed, peavad jääma seitsmeks päevaks isolatsiooni, kui nad saabuvad riigist, mis on ECDC järgi väga kõrge nakatumisega ehk tumepunasest riigist.

Juhul kui vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendita inimene tuleb Eestisse riigist, kus vaktsineeritusega kaalutud nakatumismäär jääb alla 300 ehk nakatumistase on madal kuni kõrge, saab ta isolatsioonikohustusest vabaneda, kui teeb tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi enne riiki saabumist COVID-19 PCR või 24 tundi enne saabumist antigeen-RTD testi. Ilma testita peab ta jääma seitsmeks päevaks isolatsiooni.

Erandina võivad kuni 18-aastased ja käesoleval õppeaastal 19-aastaseks saavad COVIDi-tõendita õpilased seitsmepäevase isolatsiooniperioodi jooksul osa võtta üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või huvikoolis läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest, huvitegevusest või noorsootööasutuses toimuvast tegevusest.

Lisaks uuendatakse nimekirja ametikohtadest, kellele kehtivad piiriületusel erandid. Kehtima jäävad erandid, mille kohaselt ei kohaldata isolatsiooni sõltumata COVIDi tõendi olemasolust isikutele, kes on seotud eriloa alusel toimuva tegevusega, kelle vaktsineerimine ja testimine ei ole arsti otsusel võimalik tema tervislikku seisundit arvestades, transporditöötajatele või transporditeenuse osutajatele ja meremeestele, COVID-19 pandeemia lahendamisega seotud tervishoiuteenuse osutajatele, patsientidele, kes saabuvad meditsiinilistel põhjustel ja inimestele, kes elavad Valgas või Valkas ja ületavad Eesti ja Läti vahelist riigipiiri.

Erandite hulgast arvatakse välja diplomaadid ja nende pereliikmed, välisdelegatsioonide liikmed ja isikud, kes saabuvad Eestisse turistidena kuni 24 tunniks, sest vaktsineerimine on laialdaselt kättesaadav ja erand ei ole enam vajalik.

Väljaspoolt Euroopa Liidu ja Schengeni riike, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki, Andorrat, Monacot, San Marinot ja Vatikani saabumise puhul jäävad praegu kehtima senised reeglid.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles