K, 27.09.2023

Negatiivsete mõttemustrite ja emotsioonide vabastamine Biofeedback teraapia abil

Saarte Hääl
Facebook
Comments
Foto: lifekeskus.ee

​Soovid parandada oma vaimset heaolu, tõsta elukvaliteeti ning ennast sügavamalt tundma õppida? Kas Sinu mureks on pidev ärevus, tunned, et oled läbi põlenud või vaevab Sind hoopis depressioon? Võib-olla on Sul raske leida elus tasakaalu, tunda siirast rahulolu või Sa ei tea täpselt, mida elult soovid?

Lifekeskuses praktiseerime me Biofeedback teraapialiiki, mis on Eestis ja maailmas ainulaadne. Meie terapeudid kasutavad L.I.F.E. Biofeedback (biotagasiside) seadet, et tuvastada ja tasakaalustada elu jooksul väljakujunenud emotsionaalseid ja vaimseid sisepingeid.

Mille poolest erineb Biofeedback teraapia teistest teraapialiikidest?

Kliendil ei ole vaja teraapias meenutada ega kirjeldada oma negatiivseid elusündmusi või traumaatilisi kogemusi. Antud terapeutilise lähenemise korral ei ole terapeudil vajadust küsida küsimusi ega kaardistada minevikus juhtunut. Seega – kui ei soovita, siis ei pea teraapiaseansil ise mitte midagi rääkima. Lifekeskuses praktiseeritav Biofeedback teraapia on toetav terapeutiline sekkumine, kus vastupidiselt enamikele teraapialiikidele räägib terapeut kliendist, mitte klient iseendast.

Lifekeskuse terapeut koostöös Biofeedback seadmega leiab üles ja tasakaalustab:

 • alateadlikud mõttemustrid ja piiravad uskumused ehk automaatsed programmid, mis on meie sisemisteks käivitajateks;
 • alateadlikud käitumismustrid ja automaatsed emotsionaalsed reaktsioonid;
 • sundmõtted ja sundkäitumise.
Foto: lifekeskus.ee

Alateadlike mõttemustrite kujunemine ja nende mõju

Alateadlikud mõttemustrid ja piiravad uskumused on emotsioonide ja kogemuste põhised programmid, mis tekivad, kui me midagi näeme, kuuleme, tunneme ehk kogeme. Seega – elukogemused määravad meie uskumused. Nende uskumuste kvaliteet oleneb sellest, millises keskkonnas üles kasvasime või millises elame hetkel. Meie mõttemustrid ja uskumused on need mõtted, mida teadlikult või alateadlikult aktsepteerime kui tõde oma elus. Me kas oleme neist teadlikud või mitte, aga need mõjutavad siiski meie reaalsust ning takistavad meil vabalt ja mõnusalt elada.

Need programmid käivituvad automaatselt – ehk me ei teadvusta neid –, juhtides meie otsuseid ja käitumist ning kujundades seeläbi meie elu. Näiteks on üks sagedasemaid programme puuduse tunne, mida oleme endale tahtmatult programmeerinud ja mis meie elu olulisel määral mõjutab. See on alateadlik piirav uskumus nagu näiteks: ta on minust targem; ta on minust ilusam; ta on minust rikkam jne.

Negatiivseid mõtte- ja käitumismustreid võib aktiviseerida ükskõik milline sündmus, koht või inimene, millega-kellega kokku puutume. Need on alateadlikud käivitajad, millele järgneb automaatne reaktsioon ehk emotsioon. Enamasti me ei teadvusta, kui palju erinevaid negatiivseid emotsioone meie elu iga päev juhib. Nende emotsioonide ajel tehakse sageli valesid otsuseid, mida hiljem kahetsetakse. Need panevad klammerduma inimeste, asjade, ideede või uskumuste külge. Paljud inimesed juhinduvad elus sellest, mida nad olukordade või asjade suhtes tunnevad ja otsustavad tekkinud emotsiooni ajendil.

Foto: Lifekeskus

Milline on klientide tagasiside?

Klientide tagasiside põhjal oleme kogenud, et selle teraapia abil on võimalik vabastada nii sünnipäraseid kui ka traumade tagajärjel tekkinud harjumuspäraseid negatiivseid automaatmõtteid ja emotsioone. Näiteks kui ärevuse-, hirmu-, viha-, süütunde-, kurbusemustrid vabanevad/taanduvad, muutub inimene vähem vastuvõtlikuks automaatsetele stressireaktsioonidele ehk käivitajatele.

Teraapias kasutatavas seadmes on lai valik klienti puudutavaid mõttemustreid, piiravaid uskumusi ja negatiivseid emotsioone. Näiteks nagu ärevus, hirmud, viha, kurbus/melanhoolsus, madal enesehinnang / ebapiisavuse tunne, süütunne, üksindus, kurnatus/väsimus, sallimatus jne. Igal kliendil on just lähtuvalt tema elukogemustest välja kujunenud ja kinnistunud talle omased negatiivsed mõttevormid ja blokeeringud. Sellest tulenevalt on teraapia toeks väga erinevate ja mitmekülgsete teemade puhul.

Teraapiaprotsessi käigus on võimalik ennast paremini tundma õppida ehk näha oma sisemaailmas toimuvat. Klient teadvustab kahjustavaid käitumismustreid ning muutub nende suhtes tähelepanelikumaks, millest lähtuvalt on tal edaspidi parem võimalus jälgida oma käitumismustreid ja teha seeläbi positiivseid muudatusi oma elukvaliteedi parandamiseks.

Loe meie klientide tagasisidet järgmistel teemadel:

Biofeedback teraapia L.I.F.E. seadme abil tegeleb peamiselt järgmiste valdkondadega:

 • Ärevushäired ja paanikahood.
 • Foobiad (kõik erinevad foobiad).
 • Masendus, seletamatu kurbus ja melanhoolsus, elutüdimus, apaatsus.
 • Hirmud, liigne muretsemine ja sundmõtted.
 • Läbipõlemissündroom ja mentaalne kurnatus (emotsionaalse ja vaimse kurnatuse seisund).
 • Inimese elus on toimunud tema jaoks traumaatiline ja ehmatav sündmus/olukord (šokk/trauma).
 • Kaotused nagu lähedase inimese surm (lein), haigestumine, õnnetusse sattumine, töö- või elukoha kaotus.
 • Lahkuminek/lahutus paarisuhtes, sh sellega kaasnev hüljatuse tunne, hingevalu/südamevalu, ohvritunne, kaotus, andestamatus, pettumus, usaldamatus, süütunne ja viha.
 • Ohvrirolli võtmine ja pidev vajadus olla teiste meele järele.
 • Süütunne ja kahetsus.
 • Keerulised lähisuhted, nt vanemate, kaaslase, lastega.
 • Armastuse tunne ja armastuse vastuvõtmine ning andestamine. Armukadedus.
 • Elurõõmu- ja entusiasmipuudus.
 • Madal enesehinnang (enesekindluse puudus, häbitunne, väärtusetuse ja alaväärsuse tunne, arglikkus).
 • Suhtlemis- ja esinemishirm, sh sotsiaalne ärevus, lavahirm.
 • Raskused ennast väljendada ja arusaadavaks teha.
 • Ülitundlikkus erinevate inimeste ja olukordade suhtes.
 • Äriinimesed/ettevõtjad/tippspetsialistid: sundmõtete vähendamine, üldise tasakaalu aktiveerimine ning lõdvestumine; probleemidele ja konfliktidele lahenduste leidmise stimuleerimine; intuitsiooni ja tähelepanu stimuleerimine; enesekindluse ja sisemise jõu aktiviseerimine; parem kontakt sisetundega ehk mis on antud olukorras õige, mis on vale; parem arusaamine endast, teistest inimestest ning olemasolevast olukorrast üldisemalt.
 • Viha, ärrituvus, agressiivsus ning tolerantsuse puudus, sh teismeeas.
 • Sporditulemuste parandamine ning võistlusteks valmistumine (tõstab eneseusku, aidates toime tulla pingetega ning ennast ületada ja saada seeläbi paremaid tulemusi).
 • Unetus, mis on seotud pingete, stressi ja mentaalse kurnatusega.
 • Peavalu ja migreen, mis on seotud pingete, stressi ja mentaalse kurnatusega.
 • Post-traumaatiline stressihäire (painavad unenäod, mälupildid raskest õnnetusest ja/või äkilise surma nägemisest, vägivalla ohvriks sattumisest vms).
 • Vaimselt ja/või füüsiliselt väärkoheldud inimesed, sh seksuaalvägivalla ohvrid.
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH). Seotud hüperaktiivsuse, keskendumise ning tähelepanu puudulikkuse ja impulsiivsusega.
 • Õpiraskused. Õpiraskustega on tegemist juhul, kui lapsel on raskusi oskuste omandamisel, mis on vajalikud koolis hakkama saamiseks (näiteks lugemine, kirjutamine, arvutamine).
 • Erinevad arenguhäired, sh kõne ja keele spetsiifilised arenguhäired nagu rääkima hakkamise algus, kõne omandamise tempo ja ekspressiivne väljendusoskus. Samuti õpivilumuste spetsiifilised häired.
 • Autismispektrihäired, sh Aspergeri sündroom.
 • Düsleksia ja teised kõnearenguhäired.
 • Tourette’i sündroom.
 • Psühhosomaatilised häired: kehalise sümptomi või haiguse põhjuseks või soodustavaks teguriks on mure seoses vaimse tervisega – tavaliselt sellised tunded nagu hirm, kurbus, stress ja ärevus.
 • Taastumist toetav teraapia: vähendab stressi, tõstab eneseusku ja -kindlust ning tahtejõudu, aitab lõdvestuda ning toetab positiivset meeleolu.

Biofeedback teraapia tulemused

Enamik kliente on andnud meile tagasisidet juba pärast esimest teraapiaseanssi. Kliendid on kirjeldanud teraapia tulemusi järgmiselt:

 • Vähenenud sundmõtted ehk negatiivsed automaatmõtted, sh varasem mõtete segadus ja -rohkus, n-ö virvarr, on taandunud.
 • Vähenenud emotsionaalsed pinged ja suurenenud stressitaluvus.
 • Vähenenud emotsionaalne ja vaimne kurnatus.
 • Vähenenud ärevus, paanikahood, hirmud, foobiad, liigne muretsemine.
 • Vähenenud kurbus, ängistus, melanhoolsus, üksilduse tunne, madal enesehinnang / ebapiisavuse tunne, süütunne.
 • Vähenenud tundepuhangud (agressiivsushood, ärrituvus, viha).
 • Suurenenud eluenergia ja entusiasm.
 • Rohkem rõõmu, positiivsust, tegutsemistahet ja motivatsiooni.
 • Paranenud teadlikkus iseendast (mida mina soovin, mida mitte; mis on minu jaoks õige, mis vale), teistest inimestest ja olukordadest.
 • Suurenenud julgus teha soovitud muudatusi oma elukvaliteedi parandamiseks ehk inimesed hakkavad oma elu muutmiseks tegema konkreetseid tegevusi.
 • Suurenenud enesekontroll ehk saadakse paremini lõdvestuda ning oma stressitaset ja tundeid võrreldes varasemaga rohkem märgata ja ka tasakaalus hoida.
 • Vähenenud hüperaktiivsus, püsimatus ja impulsiivsus.
 • Paranenud õppimisvõime ja keskendumine ning tähelepanuvõime.
 • Paranenud kognitiivsed oskused ehk oskus erinevat infot (tekst, numbrid, ruumilised objektid jne) lugeda, mõista, olemasoleva teadmisega seostada, meelde jätta ja kasutada.

Teraapiaprotsessi läbimisega kaasnevad kliendi jaoks uued positiivsed mõtlemis-, tegutsemis- ja olemisviisid. Teraapia toetab uute positiivsete mõttemustrite tekkimist, vaimset heaolu ja emotsionaalset tasakaalu.

Foto: Lifekeskus

Kuidas toimub stressinäitajate testimine ja tasakaalustamine?

L.I.F.E. Biofeedback teraapias mõõdab terapeut L.I.F.E. seadme abil kliendi sisepingeid ja stressinäitajaid heli, valguse ja värvidega ehk madalsagedustega. Samal põhimõttel töötab näiteks ka nutikell. Biofeedback teraapia seadme abil on ohutu, mitteinvasiivne ja mittemanipulatiivne ning ilma negatiivsete kõrvalmõjudeta meetod.

Seade töötab kahesuunaliselt, st mitte ainult ei testita mõttemustreid ja emotsioone, vaid sama seansi käigus ka tasakaalustatakse need. Protsessi käigus kuvab seade ekraanile inimese negatiivseid mõtte- ja käitumismustreid, piiravaid uskumusi, emotsioone ja sundmõtteid, edastades terapeudile teavet kirjelduste ja protsentide kujul. Terapeut kirjeldab L.I.F.E seadmega sünteesitud info põhjal kliendile, millised stressinäitajad tekitavad temas pingeid ja takistavad elus edukalt edasi liikumist. Sellest tulenevalt ei ole kliendil vaja teraapiaseansi käigus meenutada ega kirjeldada negatiivseid elusündmusi või traumaatilisi kogemusi. Antud terapeutilise lähenemise korral ei ole terapeudil vajadust küsida küsimusi ega kaardistada minevikus juhtunut. Seega – kui ei soovita, siis ei pea teraapiaseansil ise mitte midagi rääkima. Lifekeskuses praktiseeritav Biofeedback teraapia on toetav terapeutiline sekkumine, kus vastupidiselt enamikele teraapialiikidele räägib terapeut kliendist, mitte klient iseendast.

Lisaks kasutame igal teraapiaseansil Neurofeedback (neurotagasiside) ehk EEG Biofeedback tarkvara sarnast programmi, mille abil tasakaalustame ajulaineid ja ajupoolkerasid. See toetab aju kognitiivsete võimete suurenemist ja eneseregulatsiooni paranemist, sh parandab vaimset võimekust / oskusi erinevat infot (tekst, numbrid, ruumilised objektid jne) lugeda, mõista, olemasolevate teadmistega seostada, meelde jätta ja kasutada.

Teabevahetus L.I.F.E. seadmega toimub andurite kaudu. Andurid on valmistatud spetsiaalsest juhtivast silikoonist, mis võimaldab arvuti USB-pordi ja multifunktsionaalse liidesekasti kaudu tekitada madalsagedusimpulssi.

L.I.F.E. Biofeedback seadme abil tehtud testimine põhineb seosel "tegevus ja reaktsioon", rakendades kliendile väljakutset ("tegevus") ja mõõtes inimese keha reaktsiooni, kui see väljakutsele vastab ("reaktsioon"). Seadme toimimisviisi aluspõhimõte on järgmine: L.I.F.E. Biofeedback seade saadab anduritele ruudu laine signaali amplituudiga 5 volti ja 50-protsendilise töötsükli. Seadme kasutatav sagedus on ligikaudu 47,3 kHz.

Tea ka seda, et Biofeedback teraapia:

 • ei asenda arstiabi ega käimasolevat ravi;
 • sobib kasutamiseks koos ravimite, tavameditsiini ja loodusravimeetoditega;
 • on mõeldud igas vanuses inimestele, alates väikelapsest (1. eluaastast) kuni eakani;
Foto: Lifekeskus

Teraapiaseansi kirjeldus

Biofeedback teraapiaseansi ajaks suunatakse klient mugavalt tugitooli istuma. Arvutiga ühendamiseks kinnitatakse seadme andurid ümber tema pea, randmete ja pahkluude. Teraapia ajal seadme kasutamine on analoogne nutikella kasutamisele.

Väikelapse puhul kinnitatakse andurid ümber pea või kõhu.

Seansi ajal räägib terapeut kliendist positiivses vormis ning klient tunneb end turvaliselt. Laste jaoks on kohapeal ka raamatud, joonistusvahendid ja mänguasjad ning laps saab soovi korral teraapia ajal mängida. Samuti võib kaasa võtta last huvitava mänguasja või mängu.

Terapeut annab teraapia ajal igale kliendile personaalseid positiivseid soovitusi elukvaliteedi parandamiseks. Pärast seanssi tunneb enamik inimesi end lõdvestunult ja lõõgastunult.

www.lifekeskus.ee

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles